Ons verhaal

Visie/Missie

Identiteit
De Prins Mauritsschool is een Christelijke school. Zorg en respect voor mens en milieu vinden wij belangrijk en vanzelfsprekend. De Bijbel is voor ons een leidraad naar de dagelijkse realiteit. 

Welbevinden en veiligheid
De Prins Mauritsschool is open, gastvrij en toegankelijk voor ouder en kind. We zorgen ervoor dat al onze ouders en kinderen zich welkom voelen in een fijne en vertrouwde omgeving. Onze leerlingen doen ertoe en we zien fouten maken juist als kansen om iets te leren! In deze veilige omgeving weten we precies hoe we onze leerlingen moeten stimuleren en prikkelen om te leren, zodat de kinderen hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Hier zijn we goed in! 

Elk kind is een Kanjer! De Kanjertraining heeft een positief effect op het gedrag. Wederzijds respect en een positief zelfbeeld staan hierbij centraal. Er is een doorgaande leerlijn, zodat in iedere groep zoveel mogelijk op dezelfde manier gewerkt wordt. 

Kinderen, waarbij de ontwikkeling en het welbevinden anders verloopt, worden extra ondersteund door onze kindercoach. De Prins Mauritsschool is een plek waar je je kind vol vertrouwen naartoe brengt en waarvan je kind opgewekt weer thuiskomt. 

Ontwikkeling
Kinderen ontwikkelen en groeien van nature. Wij zien het als onze rol om dit leerproces te begeleiden en te stimuleren. Dit doen we op een professionele en enthousiaste manier. Ons uiteindelijke doel is dat kinderen zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij van vandaag en 'morgen'. 

Naast vaardigheden als rekenen, taal en zaakvakken krijgen ICT, techniek, kunst en cultuur en de Engelse taal vanaf groep 1 veel aandacht. We vinden afwisseling in ons onderwijs belangrijk. Zo houden we het brein actief. Bewegend leren krijgt elke dag een plek in ons onderwijsprogramma. We zien dat kinderen door deze aanpak optimaal kunnen leren en een actieve leerhouding hebben.

Ontdekken
Onze school biedt kinderen een stimulerende leeromgeving, waar ze de ruimte krijgen om te groeien en hun toekomstdroom te realiseren. We zetten verschillende creatieve werkvormen in, zodat de leerkrachten continu de juiste snaar kunnen raken bij uw kind om het te laten groeien op weg naar zelfstandigheid. 

Samenwerken
Leerkrachten, directie, ouders en kinderen: we doen het samen! We zijn samen verantwoordelijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van ieder kind. 

We werken graag samen met onze ouders. We zetten verschillende communicatiemiddelen in om onderling contact te houden en ontwikkelingen te delen. Hierdoor is er een goede afstemming mogelijk en voelen onze ouders zich betrokken bij de school. 

We stimuleren ook het samenwerken van de leerlingen in en buiten de klas. We maken de verbinding met partijen om ons heen: Bibliotheek, JGZ, logopediste, ROC, Kwest, Mondriaan en meer. We doen het samen. Onze school is het kloppend hart voor de ontwikkeling van onze kinderen. We gaan samen voor hetzelfde doel: het beste halen uit ieder kind! 

“Vol vertrouwen samen aan jouw toekomst bouwen!” De Prins Mauritsschool.