Wat moet u weten

Maken de woorden: bewegend leren, Kanjertraining en kindercoaching u nieuwsgierig? 
Lees snel verder over onze specialismen! 

Specialismen

Bewegend leren

In het schooljaar 2018/2019 zijn wij gestart met bewegend leren. 
Wij zien dat kinderen veel stilzitten en het moeilijk vinden zich te concentreren. Daarnaast merken we dat de kinderen gedurende de dag minder motivatie hebben. Maar hoe kan bewegend leren de motivatie en concentratie vergroten?

Door te bewegen tijdens de les vindt er activiteit in de hersenen plaats. Hierdoor worden bepaalde hersendelen sneller aangesproken en worden er meer verbindingen in de hersenen aangelegd. Dit betekent dat kinderen sneller iets kunnen herinneren of sneller antwoord kunnen geven op een vraag. 

Wat ziet u bij ons op school? U ziet de kinderen en leerkracht spelletjes doen tijdens de dag. Dit kan een tafelbingo zijn, waarbij de kinderen tafels oefenen i.c.m. bewegen. Of de kinderen gaan, i.p.v. binnen een herhalingsles, een deel van deze les buiten op het schoolplein doen. Zo houden we ons onderwijs afwisselend.

Kanjertraining

Fijn met elkaar omgaan, vinden we erg belangrijk. Daarom werken we in onze school met 'De Kanjertraining'. Dit is een methode om de sociale vaardigheid bij kinderen te stimuleren. 

Wat is de Kanjertraining? De Kanjertraining heeft een positief effect op het gedrag van de kinderen en de leerkrachten waardoor wederzijds respect en het zelfbeeld van de leerlingen groeit. De training bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). 

Wij streven de volgende doelen te halen:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij kinderen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij kinderen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 

Kindercoaching Suzan van Zanten

Onze school heeft ervoor gekozen om daadwerkelijke hulp te bieden aan kinderen met licht sociaal-emotionele problemen, in de vorm van kindercoaching. Goede schoolprestaties zijn belangrijk, maar die komen pas tot stand als je als mensenkind in evenwicht en balans bent. Een onderdeel dat veelal onderbelicht is. Bij ons bestaat echter de mogelijkheid om d.m.v. een kortdurend traject op vrijdagmiddag te werken aan dat evenwicht, aan faalangst, verlegenheid, boosheid, verdriet en sociale vaardigheden. 

Hoe dan?
Overleg met de leerkracht van uw kind, of stap naar onze IB'er, die dan een aanmelding verzorgt. Als er plaats is wordt u als ouder(s) uitgenodigd voor een intake gesprek. 
Daarna komt uw kind ongeveer zes keer dertig minuten voor een sessie. In deze sessies wordt uw kind heel nauwkeurig gevolgd. We maken creatief gebruik van de talenten van uw kind, sociaal-emotionele spelen en toneel. Ook maken we dan individueel gebuik van de hierboven vermelde Kanjertraining en boeken, werken aan het probleem en vergroten het zelfvertrouwen.
Dan ronden we dit af met een evaluatie gesprek met u als ouder(s) en indien zinvol, of gewenst, met de leerkracht. 

Hierbij vragen wij slechts een eenmalige bijdrage van 25 euro, om nieuwe materialen en eenvoudige hulpmiddelen aan te schaffen, die aansluiten bij de belangstelling van uw kind. 

Vakleerkracht gym Wesley Klop

Onze school heeft een vakleerkracht bewegingsonderwijs, twee keer per week geeft hij les aan de groepen 3 t/m 8 in de Vreeloo sporthal. 

De Bibliotheek op school

Wij werken samen met 'de Bibliotheek op school'. Hiermee slaan onderwijs en bibliotheek de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. 

Wij willen de kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te gaan met het internet, sociale media en games. 'De Bibliotheek op school' helpt basisscholen en middelbare scholen om deze doelen te bereiken. 

De kinderen op de Prins Mauritsschool mogen o.a. iedere maandagmiddag twee boeken ruilen in de schoolbibliotheek en deze boeken ook thuis (met ouders) lezen.

Meer informatie?
Zie ook: http://www.debibliotheekopschool.nl/home.html