Gezonde school

Gezonde school 

De Prins Mauritsschool is een Gezonde School en dat betekent dat we op een structurele en samenhangende manier werken aan de gezondheid van leerlingen. Sinds januari 2020 voldoet de Prins Mauritsschool aan de landelijke norm en hebben we het vignet ‘Gezonde School’.  We hebben het vignet behaald op het deelgebied: ‘sport en bewegen’.Op de Prins Mauritsschool eten de kinderen op maandag en donderdag ’s ochtends fruit/groente als tussendoortje.Daarnaast hebben we een gezond traktatiebeleid en zit er extra ‘sport en beweging’ in ons onderwijsaanbod buiten schooltijd.

 

Relaties, seksualiteit en weerbaarheid 

Wij leren onze leerlingen respect te hebben voor zichzelf en voor elkaar. Ons uitgangspunt hierbij is dat iedereen gelijk is ongeacht afkomst, cultuur of seksuele oriëntatie.  

  • Als Kanjerschool besteden wij veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.  
  • Maandelijks geven we les uit de methode ‘Kriebels in je buik’.  

De methode Kriebels in je buik is een online lesmethode voor relationele en seksuele vorming voor groep 1 tot en met 8. Met leuke interactieve werkvormen op het digibord. De lessen volgen de seksuele ontwikkeling van kinderen en zijn zelf samen te stellen uit verschillende lesonderdelen.