Medezeggenschapsraad

De MR is een orgaan dat opkomt voor de belangen van de leerkrachten, ouders en leerlingen. De taken en bevoegdheden van de MR zijn wettelijk geregeld en vastgelegd in een medezeggenschapsregelement. 

MR

Onze MedezeggenschapsRaad bestaat uit:

Voorzitter: Arjo van Reeven (oudergeleding)

Margriet van de Berg, Rosa Cogels (oudergeleding)

Teamleden: Suzanne van der Zande en Cindy Groot (personeelsgeleding)

Onderwerpen die aan de orde komen, zijn:

schoolformatieplan, protocollen, ARBO, veiligheid, taakbeleid, begroting, schoolplan en het oudertevredenheidsonderzoek. 

Heeft u onderwerpen waar de MR zich over moet buigen? Neem dan gerust contact op met één van de MR-leden. 
Het e-mailadres voor uw berichten is: mr@maurits.pcpow.nl

Dank u wel voor het meedenken!

Wij zijn de leden van de medezeggenschapsraad (MR). Via deze weg willen wij ons aan u voorstellen:

“Ik ben Suzanne van der Zande. Woonachtig in Naaldwijk en sinds 2018 werk ik met veel plezier op de Prins Mauritsschool in de Lier. Sinds ik hier werk neem ik deel aan de MR. Naast mijn taak als leerkracht vind ik het fijn om met de andere MR leden te kunnen praten en brainstormen over het onderwijs, onze school, dit alles in het belang van de kinderen.”

“Ik ben Rosa Cogels, getrouwd met Steven. Samen hebben we twee schatten van kinderen, Eva en Jelte. Eva en Jelte zitten allebei op de Prins Mauritsschool. Ik werk al jaren in de makelaardij en de laatste jaren bij een fijn makelaarskantoor in Naaldwijk. Waarom de MR? Ik heb altijd al een klik met het basisonderwijs gehad. Ik heb de lerarenopleiding gedaan, maar helaas niet afgemaakt. Ik vind het fijn om mee te praten en denken met school, wat het beste is in het belang van de kinderen. Door de MR kan je als ouder daar positief aan bijdragen! Het toeval wil dat ik zelf ook op de Prins Mauritsschool heb gezeten. En nu dus mijn eigen kinderen ook! Ik heb er een fijne tijd gehad en hoop dat deze school ook een fijne basis kan zijn voor de leerlingen nu. En daar wil ik graag aan meewerken.”

“Mijn naam is Arjo van Reeven en ik ben sinds 2020 lid van de MR van de Mauritsschool en sinds 2021 ben ik voorzitter. We hebben 2 kinderen op de Mauritsschool zitten, onze zoon Roel en onze dochter Lauren.Doordat ik actiever bij school betrokken ben geraakt via de MR, heb ik een veel beter beeld van hoe het er aan toe gaat op school en wat er allemaal bij komt kijken.Omdat heel veel zaken al prima op orde zijn op de Mauritsschool is mijn voornaamste doel om meer ouders actief te betrekken, om zo een nog betere omgeving en ervaring te creeren voor de kinderen op school. Schiet me gerust aan op het schoolplein of neem contact op. Het is belangrijk om in gesprek te zijn en blijven.”

“Mijn naam is Margriet van den Berg. Ik ben de moeder van Joanne (inmiddels al weer van de basisschool), Anouk en Niels. Al een paar jaar lid van de MR. In het dagelijks leven werk ik alsmanagement assistente bij Sociaal Kernteam Westland. Ik hoop mijn opgedane kennis en ervaring in te kunnen zetten voor alle kinderen van de Mauritsschool. Ieder kind heeft recht op kwalitatief goed en passend onderwijs in een veilige en beschermde omgeving. Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid van de leerkrachten, maar ook in samenspraak met kritische en betrokken ouders/verzorgers.”

"Mijn naam is Cindy Groot. Sinds een jaar woon ik in de Lier en sinds dit schooljaar ('23 - '24) werk ik op de Prins Mauritsschool. Met veel plezier heb ik op mijn vorige werk in de MR gezeten en ik ben blij dat ik dit voor de Mauritsschool ook mag doen. Ik vind het interessant en leuk om kritisch mee te denken over het onderwijs, en zo iets te kunnen betekenen voor de school en voor de kinderen."

 

 

 

Wat moet u weten: GMR

Vanuit de MR zijn Kayleigh Koole en Rosa Cogels afgevaardigden naar de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van stichting PCPOW. 

Email: GMR@pcpow.nl