Onze school

Organisatie

De Prins Mauritsschool bestaat uit 8 groepen. Binnen onze school is ook peuteropvang mogelijk bij 'Jippie' (De Lange Keizer). We werken goed samen met de peuteropvang. Voor 3 jarige peuters is het mogelijk om in groep 1 in te stromen om samen te spelen en te werken. Om zo alvast te wennen aan het schoolritme.

Opvangorganisatie 'KWEST' organiseert de buitenschoolse opvang in onze school. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is deze opvang mogelijk.

Naast ons enthousiaste team in en om de klas, werkt er ook een vakleerkracht bewegingsonderwijs op onze school. In onze schoolorganisatie hebben wij veel leerkrachten met een specialisme, zoals ICT- coördinatie, gedragsspecialist en leerkrachten die extra begeleiding en ondersteuning geven aan de kinderen in de groep.  

Het Management Team bestaat uit:

Directeur: Marijke de Kool-Boekestein
Bouwcoördinatoren: Sifra Droog en Anouk van der Meer-Gram
Intern Begeleider en Aandachtsfunctionaris: Laura vd Heuvel
De Intern Begeleider heeft een adviserende en coödinerende taak op het gebied van leerlingenzorg.

Het gehele team is verantwoordelijk voor de voortgang van het leer- en ontwikkelingsproces van onze leerlingen. Wij organiseren regelmatig overlegmomenten met ouders en kinderen om de ontwikkeling van het onderwijsproces te bespreken. Zo leren we met elkaar reflecteren op wat goed gaat en wat beter kan.

'Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland' 

Sinds de wet op Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 is gestart, maakt onze school deel uit van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland. In het Samenwerkingsverband werken 44 basisscholen (regulier en speciaal basisonderwijs) en twee scholen voor het speciaal ondewijs samen binnen de gemeenten Westland, Midden Delfland en Hoek van Holland (deelgemeente Rotterdam). 

Met elkaar geven we vorm aan passend onderwijs: Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op. www.samenwerkingsverbandwestland.nl

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder!"

- Afrikaans gezegde